Friday, October 24, 2014

Tagalog Sex Stories - "Teacher Natasha" Part 22

Part 22

Nagising siya matapos lamang ang dalawang oras. Mental note na kasi niyang wala siya sa sariling tirahan. Inapuhap na lamang niya kung may katabi pa siya at lihim na natuwa nang wala siyang makapa at wala naamn siyagn naramdamang iabng tao sa silid. May nasipa siyang kung ano. Isang paper bag na nang kaniyang hinalungkat at napagtanto niyang mga gagamitin niyang damit, kasama ang isang note. Ipagpaumanhin mo, Natasha, napunit ko kasi ang damit mo kanina nang inaalis ko. 

Tagalog Sex Stories - "Gusali" Part 4

Part 4 Honeymoon

"thank you po ma'am, sir..." ani manong photographer nang matapos kaming kuhanan ng litrato.

"...guys enjoy the night, I will leave you for a while muna ha, kailangan pa daw ng pics..." paalam naman ni Kat kasama ng kanyang asawa.

Muli kong nilagyan ng isang maliit na bloke ng yelo ang aking baso, kasunod nito ang alak na ang halimuyak ay tila kumikiliti pa sa aking pang-amoy. Sa ilang sandali habang abala ang ilan sa pagku-kwentuhan ay nagkaroon ako ng pagkakataong makapag-isip o mag muni-muni.

Tagalog Sex Stories - "Room For Rent" Part 8

Part 8 Diskarte ni Kanor

Walang hirap napasok ni Kanor ang saradong kalinangan ng dalagang si Pola, siguro'y dahil sa iilan lamang sa kanilang nayon sa probinsya ang nagtangka para sa puso ng dalaga at ganun din ang kanyang edad dati at ang kulturang kinagisnan.

"pasensya na kuya Kanor, magulo si 'pinsan' eh, di ko pa nalilinis ang unit namin" wika ni Pola pagpasok nila sa kanilang silid.

"ah walang problema Pola, ok lang ako" sagot ng binata.

Tagalog Sex Stories - "TOWNHOUSE" Part 45

Part 45 Katherine's Way

Tanging ang mahinang ilaw sa lampara sa aming sala ang nagbibigay liwanag noon, hindi ko alam kung sadya bang nagtatalik sila Kat at Mulong o hindi nila alam na kami'y naroon na at hindi nila namalayang pumasok kami kanina. Habang kami ni Carina ay nagsisimulang muling magpaligaya sa isa't isa ay kapwa namin narinig ang mahinang ungol na tiyak naming mula sa aking hipag. Noong una'y gusto ko sanang magalit pa, ikaw ba naman e kinakantot na nga ng ibang lalake ang dati mong kalaguyo tapos dito pa mismo sa loob ng iyong pamamahay kakalantariin.

Thursday, October 23, 2014

Tagalog Sex Stories - "Teacher Natasha" Part 21

Part 21

Ilang kalalakihan mula sa kani-kanilang mga silid ang unti-unting lumaapit sa kinatatayuan niya sa harapan ng room 441. May dalawa pa na bulgar na minamasahe ang kanilang mga tigas na tigas na mga titi na napapaloob sa pundilya ng kanilang mga boxer shorts. Hindi niya maikakailang sa taxi pa lamang ay tinatablan na siya ng libog, lalo pa ngayong hetot nakikita niya ang epekto ng kaseksihan niya sa mga kalalakihan dito. Nangamoy tamad na ang hangin at sigurado siyang ilan sa mga lalaking ito ang siguradong lalabasan kaagad paghawak pa lamang niya sa mga alaga ng mga ito.